+48 797 799 049
KOMU POMAGAM

Pracuję stacjonarnie z dziećmi w wieku szkolnym od 7 roku życia, młodzieżą i dorosłymi.
       
Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę terapię krótkoterminową w nurcie TSR.

Praca z dziećmi i młodzieżą do 18 r.ż poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym z rodzicami oraz udzieleniem przez nich zgody na pracę z dzieckiem/nastolatkiem.

W procesie terapeutycznym bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców. Najczęściej, co 3-4 spotkania z dzieckiem odbywa się sesja podsumowująca/konsultacyjna z rodzicami.
 
***Konsultacje ONLINE prowadzę TYLKO z młodzieżą od 16 r.ż i dorosłymi.
***Nie prowadzę badań diagnostycznych

Zazwyczaj sesje od 1 do 3 są sesjami konsultacyjnymi, na których przeprowadzam wstępny wywiad diagnostyczny, poznajemy się.  Dążymy do określenia celu dalszej współpracy i zakresu możliwych oddziaływań. 

Ustalenia mają charakter ramowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych kontaktów. Przed podjęciem pracy informuję o celu pracy, stosowanych metodach i przewidywanych wynikach oczekując ich akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji z Państwa strony przystępujemy do pracy.

Krótkoterminowość PSR (podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, w którym pracuję) oznacza, że w praktyce ilość spotkań oraz ich częstotliwość wynikają z decyzji klienta (podejmowanej po każdej sesji).

W pracy zawodowej wykorzystuję także poznane mi techniki – terapii RTZ, CBT oraz Arteterapii.

Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa - naczelną wartością mojej pracy jest dobro drugiego człowieka.

Celem mojej działalności jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości człowieka oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Szanuję prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości oraz dokonywania własnych wyborów.  Podejmuję się pracy w granicach swoich kompetencji a w sytuacji braku kwalifikacji potrzebnych do pracy z danym przypadkiem kieruję do innego psychologa czy też innego specjalisty.                                                       

Obowiązuje mnie dochowanie tajemnicy zawodowej. 
                                                                                                 
(O wyjątkowych sytuacjach, w których jestem zobowiązana przepisami prawa do ujawnienia informacji uzyskanych od klienta informuję na pierwszej sesji).
made by resignis.pl
Gabinet psychologiczno terapeutyczny

Małgorzata Bondos

ul. Tartaczna 14

70-893 Szczecin

tel. 797 799 049

email:  rezerwacje@malgorzatabondos.pl

FB Psycholog Małgorzata Bondos | Facebook